Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

5 tips om vedlikehold av tak

Vedlikehold av tak er viktig for å unngå fuktskader, mosevekst og kortere levetid på taktekningen. Et dårlig vedlikeholdt tak vil også redusere verdien på boligen og trekke prisen ned ved et eventuelt salg. Her er 5 tips til hva som årlig bør gjøres av vedlikehold.

1. Unngå at tette takrenner og nedløp gir fuktskader

I løpet av høsten utsettes taket for mye nedfall av løv, blader og annet tre avfall som fortløpende havner i husets takrenner. Etter hvert fylles takrennene med organisk materiale som over tid omdannes til en seig og hard masse som kan tette både takrenner og nedløp.

Dette må fjernes dersom renner og nedløp skal fungere slik de skal. Det er svært viktig at takvann ledes vekk fra huset slik at ytter- og kjellervegger ikke utsettes for skadelig fukt.

For å unngå tette nedløp må det benyttes løvrist eller løvtrakt som hindrer blader, kvistavfall og løv i å komme ned i nedløpet eller husets dreneringssystem.

Etter at takrenner og nedløp er renset anbefales det en grundig spyling for å få fjernet alle rester av organisk materialesom måtte ligge igjen i bunnen av takrennene. Benytt en vanlig hageslange til rengjøringen. Spylingen vil også avdekke om nedløp eller dreneringssystemet er tett og om det her må gjøres mer omfattende tiltak som demontering, staking og spyling med høytrykk.

2. Undersøk og fiks synlige skader på taktekningen

I løpet av høst og vinter halvåret vil taktekningen få mye juling av vind og vær. Nedbør i form av regn, sludd, snø, frost og is påfører taktekningen store påkjenninger. Har det oppstått skader på taktekningen er det viktig å reparere disse så raskt som mulig.

Takstein

Typiske skader etter en vinter er takstein som har løsnet og forskjøvet seg eller falt i bakken i forbindelse med at snø og is har rast fra taket. Stein som ligger inntil gradrenner er her spesielt utsatt. Sørg for at takstein som har løsnet settes på plass igjen og at ødelagt stein erstattes med ny.

Takshingel

Har du et tak med takshingel er det viktig å sjekke at platene ligger plant og godt klebet sammen. Spesielt bør taktekkingen sjekkes langs takfot, gradrenner og andre avslutninger hvor det er størst påkjenninger av vindlast, fukt og nedising. Dersom omlegg har løftet seg bør disse gås over og klebes sammen med asfaltbasert fugemasse.

Takbelegg

Tilsvarende gjelder også for tak med taktekking av asfalttakbelegg. Skjøtene skal ligge plant og godt klebet sammen. Er det tegn til at vindlast eller frostspreng har gjort skader slik at omlegg har løsnet eller åpnet seg må disse gås over og utbedres. Benytt en godkjent asfalt fuge- eller klebemasse.

Takpanner

Også takpanner av stål trenger regelmessig ettersyn og vedlikehold. Panner og tilbehør er festet med skruer eller spiker, og her er det viktig å sjekke at disse sitter som de skal. Har skruer eller spiker løsnet må disse skiftes ut. Mindre lakkskader eller avflassing av belegg utbedres med å påføre ny lakk eller et nytt belegg. Benytt et originalt reparasjons-kit fra produsenten.

Thomas Gjessing, Produktteknisk rådgiver Isola

For at garantien på taktekningen skal gjelde forutsettes det et regelmessig ettersyn hvor synlige skader utbedres så fort de oppdages.

Thomas Gjessing, Produktteknisk Rådgiver i Isola as

3. Skift ut beslag, takhatter og takrenner som er skadet

Generelt gjelder at piper og andre gjennomføringer i taktekningen må sjekkes spesielt nøye. Det er disse detaljene som får de største påkjenningene og det er gjerne her det oppstår lekkasjer. Sjekk at pipebeslag og membranløsninger er i orden – spesielt i bakkant av pipe og bak andre større gjennomføringer. Pipebeslag og øvrige beslagsløsninger som er skadet bør skiftes ut. Det samme gjelder for takhatter, takrenner og nedløp som ikke lar seg reparere.  

4. Rengjør taket for nedfall, grønske, lav og mosevekst

Uavhengig av type taktekning må taket med jevne mellomrom rengjøres. Nedfall og grønske bør fjernes regelmessig for å hindre utvikling av lav og mosevekst.

Hvor ofte taket bør rengjøres vil avhenge av både lokale forhold (trær, nærhet til industrianlegg, byggets beliggenhet i terrenget mm.) og hva slags overflate det er på taktekningen.

Generelt anbefales det at taket sjekkes hver vår, og at det da vurderes om det er behov for en rengjøring, - gjerne i forbindelse med ettersyn av takrennene når disse er modene for en vask.

Vær også oppmerksom på at riktig vedlikehold gjerne er en forutsetning produsentene av takprodukter setter dersom deres produktgarantier skal være gyldige. Hva som kreves av renhold fremgår ofte av en FDV – Dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikeholdsrutine) som er utarbeidet for produktet.

5. Gjør en helhetsvurdering av takets tilstand

Tak har begrenset levetid og det kommer til et punkt hvor det ikke er nok med fortløpende ettersyn og reparasjon. Eksakt hvor lenge en taktekning vil holde tett er det ikke mulig å svare på, men det kan være lurt å gjøre noen vurderinger når taket er rundt 30 år gammelt eller når slitasje og utseende tilsier stor risiko for at det kan oppstå omfattende lekkasjer.

Synlige tegn på at taktekkingen har gjort sitt vil variere avhengig av type taktekning.

For takstein av betong vil mosevekst og en slitt og utvasket overflate være et signal på at tiden kan være inne for å vurdere et nytt tak.  Lekter og sløyfer bør da sjekkes – sannsynligvis er disse også tørre og utslitte.

Taktegl har lengere levetid enn betongtakstein og her er det gjerne sløyfer og lekter som er begrensningen. Når disse er tørket ut og utslitte bør det vurderes å gjøre noe med taket.

For takshingel og takbelegg er det på tide å tenke nytt når mosevekst, strøavfall, og synlige blærer har oppstått i overflaten. Takshingel tunger som har løsnet og omlegg som har sprukket opp er også tydelige tegn på at taktekningen bør skiftes.

Takpanner i stål har lang levetid, men vil også gjennom årenes løp bli usatt for slitasje som kan gi korrosjonskader i skruefester eller andre utsatte områder. Dette sammen med lekter som tørker og sprekker gjør at det kommer et tidspunkt hvor renovering også må vurderes for denne type tak.

Nytt tak er en god investering!

Et nytt tak gir først og fremst en god følelse av at hjemmet er godt beskyttet mot all slags møkkavær.  Samtidig oppnås det en estetisk oppgradering som gir boligen en skikkelig ansiktsløftning og en økt verdi.

Det gir trygghet og bidrar til større bruksmessig glede.

Taket er det første vi tar nærmere i øyensyn når vi skal taksere eldre boliger som skal ut på salg. Er taket nytt kan det fort utgjøre et betydelig løft både for takst- og markedsverdi.

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern