Byggetips

Viktige detaljer for tett dampsperre

Dampsperrer skal være både luft- og damptette. Spesielt viktig er det derfor å sørge for god forsegling rundt gjennomføringer og tilslutninger til andre bygningsdeler. Innvendig lufttetting hindrer at varm og fuktig inneluft kan trenge inn…