Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Valg av tape – hva er viktig og hvorfor?

Mann på byggeplass holder Isola tape

For å oppnå bygg med god tetthet benyttes tape både til vindtetting og innvendig lufttetting. Det finnes mange varianter å velge i og vi får ofte spørsmål om hva slags tape vi anbefaler til de ulike formålene.

Vindsperre-tape skal benyttes til utvendig vindtetting, mens dampsperre-tape benyttes til innvendig lufttetting.

Første spørsmål som må besvares er om tapen skal benyttes på innsiden eller utsiden av konstruksjonen. Tape til utvendig vindtetting er diffusjonsåpen og har gjerne klebestoff som også limer på overflater med kuldegrader. Tape til innvendig lufttetting er damptett og kleber ned mot 0 °C.

Neste spørsmål er hva skal tapen benyttes til, - hva er det som skal forsegles? Her leveres det i utgangspunktet to forskjellige tape typer. Tape med stiv stamme og tape med fleksibel stamme. Disse er tilpasset ulik bruk og ulike bruksområder.

Tape med stiv stamme

- benyttes til forsegling av lange rette strekk.
Eksempler er omlegg i sperresjikt, plateskjøter, forsegling av overganger i tak-vegg-gulv og lignende.

Tape med fleksibel stamme

- benyttes i forbindelse med detaljer som krever fleksibilitet.
Eksemper er hjørner, gjennomføringer, vindusdetaljer og lignende, men kan også benyttes til forsegling av omlegg og plateskjøter. Et eksempel på denne type bruk er utvendig vindtetting i den kalde årstiden. Fleksibel tape tilpasser og former seg gjerne bedre til underlaget ved kuldegrader fordi stammen er fleksibel og føyelig.

Både vindsperre-tape og dampsperre-tape leveres med stiv og fleksibel stamme, og i flere ulike bredder avhengig av hvor stort område som skal forsegles eller hva det skal tapes til.

Helt eller delt beskyttelsespapir

For å gjøre monteringen enklere og mer effektiv leveres det tape med både helt og delt beskyttelsespapir. Ved forsegling av hjørner og andre flater som står vinkelrett på hverandre gir dette god kontroll og unngår at tapen kleber til flatene eller til seg selv før den er på plass.

Husk at tapen alltid bør lagres i romtemperatur før den skal benyttes. Sugende underlag bør primes og overflatene som skal tapes må være rene, frie for støv og fett og så tørre som mulig. Dugg, overflatevann, rim og is må bort.

Se vårt byggetips for å unngå folder og luftlommer når det tapes:

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern