Husk å montere grunnmursplaten med kantlist, og under terreng!

Mange tror at grunnmurplater skal avsluttes over terreng, – men det ikke riktig. Grunnmursplater skal monteres slik at platene blir liggende ca. 50 mm under terrengnivå og ikke blir synlig. Bruk en kantlist som forankrer og forsegler øverste del av platen til grunnmuren.

Kommentarer
  • Var dette til hjelp?
  • Ja   Nei