Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Dette må du huske når du skal bytte vinduer!

Vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5 til 10% av boligens totale ytterflate, men kan likevel i eldre boliger stå for hele 40% av boligens totale varmetap. Det er derfor mye å hente på å skifte til nye og langt mer energieffektive vinduer.

I byggeforskriftene for nybygg stilles det krav til å benytte vinduer som har en u-verdi ( isolasjonsevne ) på 0,8. Minimumskravet er satt til 1,2. Ved rehabilitering av eldre boliger anbefaler Enova å benytte vinduer med U-verdi 1,0 eller lavere.

Hva med vindusfugene?

Når det skal skiftes til nye godt isolerte vinduer, er det viktig at vindusfugene også ivaretas med sikre og energieffektive løsninger. God U-verdi og sikker tetting er her viktige stikkord. Isolerer du med Isola Illmod Fugebånd rundt vinduet, oppnår du en garantert U-verdi på 0,8 eller bedre, avhengig av bredden på fugebåndet.

I tillegg blir fugen tett og fuktsikker og tåler slagregn opp til 600 Pa trykkforskjell. Innsiden av båndet er damptett og fungerer dermed som et effektivt innvendig sperresjikt.

Enkelt, raskt og sikkert!

Isola Fugebånd er selvklebende og monteres raskt og effektivt til vindusramme og underliggende karm. Etter monteringen ekspanderer det komprimerte båndet, slik at vindusfugen tettes og isoleres kontrollert og sikkert. Ved full ekspansjon oppnås en tett og fullisolert fuge med bedre U-verdi enn det dagens forskriftskrav setter til selve vinduet.

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern