Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Enklere å dokumentere FireCurbs brannegenskaper

Isola har gjennomført branntester med Tyvek® FireCurb vindsperre på underlag av Rockwool isolasjon og gipsplater benyttet til utvendig vindtetting.

Testene danner grunnlag for en oppdatert SINTEF Teknisk Godkjenning som dokumenterer at produktet har brannteknisk klasse B-s1,d0 på spesifikke underlag.

Det gjør at det blir enklere å dokumentere brannegenskapene produktet har i forhold til norsk byggeskikk, slik at de som prosjekterer og bygger kan ha større trygghet for valg av riktig brannteknisk løsning.

I tillegg til de nye branntestene er produktet tidligere testet som fritthengende og mot tyngre mineralull med densitet > 38 kg/m3.

Utdrag fra SINTEF TG nr. 2043

Klassifisering i henhold til norsk byggeskikk

Bakgrunnen for gjennomføring av de nye testene er å sikre at brannklassifiseringen er relevant i forhold til norsk byggeskikk.

Standarden, NS-EN 13501-1 klassifiserer vindsperre produkter i henhold til kombinasjonen av materialer som er testet. Det vil si vindsperren i kombinasjon med et bestemt underlag, eventuelt vindsperren alene uten underlag.

Dersom vindsperren er branntestet som fritthengende vil klassifiseringen produktet oppnår bare gjelde dersom den også er montert tilsvarende på byggeplassen.

I Norge monterer vi vindsperren mot veggkonstruksjonen, noe som kan gi helt andre brann-egenskaper enn om vindsperren er montert fritthengende mot et hulrom. Det er derfor viktig at tester og dokumentasjon gjenspeiler reelle forhold og at produktene testes og klassifiseres i forhold til dette (ref. artikkel av forsker Kathinka Leikanger Friquin i SINTEF, https://www.bygg.no/article/1432062 ).

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern