Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Gjør oppussingen ekstra lønnsom!

Eldre hus må vedlikeholdes for å opprettholde verdi og botrivsel. Jevnlig ettersyn og utbedring vil øke boligens levetid vesentlig, men før eller siden kommer behovet for en real oppgradering enten det gjelder yttertak, vinduer, fasade eller innvendige tak- og veggflater.

I forbindelse med denne type større oppussings-arbeider er det fornuftig å gjøre vurderinger i forhold til energieffektivisering og oppgradering til dagens forskriftskrav eller bedre.

For å få til dette, må det bygges med tykkere isolasjon, bedre tetthet og benytte vinduer som har langt  mindre varmetap enn de som ble satt inn den gang huset ble bygd.

Samtidig må behovet for såkalt balansert ventilasjon med god varmegjenvinningsgrad vurderes. Det er konstruksjonene som skal ha god tetthet – boligen skal ventileres slik at vi får en sunn og god inneluft.

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern