Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Isola først med unik systemgodkjenning

Isola har som første norske bedrift fått en SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning som dekker et komplett system for utvendig fuktsikring og vindtetting av bygg. Godkjenningen dokumenterer blant annet ytelser med tetthet på passivhusnivå eller bedre.

For godt over et år siden kontaktet vi SINTEF Byggforsk i Trondheim for å diskutere muligheten for å få en godkjenning på hele vårt Isola Tyvek® Klimasystem for komplett tetting av klimaskjermen i et bygg forteller utviklingssjef i Isola Jørgen Young. Bakgrunnen for henvendelsen var å kunne tilby markedet en hel systemløsning for alle våre Isola Tyvek® produkter hvor det samlet blir dokumentert både for ytelser og egenskaper. Med bakgrunn i dokumentasjon fra eksisterende Tekniske godkjenninger for de ulike produktene og dokumentasjon fra flere forskningsprosjekter med pilotbygg i regi av SINTEF Byggforsk og NTNU ble arbeidet som nå er ferdigstilt igangsatt. En svært effektiv og rask saksbehandling har gjort at vi har fått frem godkjenningen for systemet på rekordtid, sier Jørgen Young

Godkjenningen omfatter løsninger både for vegg og tak og er unik i forhold til antall produkter og omfang.  Egenskapene som dokumenteres er vindtetthet, vanntetthet, uttørkingskapasitet samt at det er mulig å oppnå luft-tetthet med lekkasjetall på passivhusnivå eller bedre. Hele ni ulike detaljløsninger er beskrevet og dokumentert. Dette er gode nyheter både for byggherre, prosjekterende og utførende som nå med full trygghet kan velge et komplett system som gir tett, fuktsikkert og energieffektivt bygg avslutter Jørgen Young

En SINTEF Teknisk Godkjenning dokumenterer at produkter og systemer er egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon. Godkjenningen er en komplett dokumentasjon på at systemet tilfredsstiller krav gitt i DOK-forskriften og Byggteknisk Forskrift (TEK). SINTEF Byggforsk synes det er positivt med produktdokumentasjon som har fokus på sammensatte systemer, og ikke bare ytelsen til enkeltprodukter. TEK stiller krav til fuktsikre bygg, og en systemgodkjenning i form av en SINTEF Teknisk Godkjenning er en god dokumentasjon av dette. Valg av godt dokumenterte byggevarer gir trygghet for alle involverte i byggeprosjektet, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Certification.

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern