Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Krav til tetthet, isolasjon og vinduer i boliger

50-tallet

Boliger fra 50 tallet er bygget etter forskrifter fra 1949. Lite eller ingen isolasjon i vegger og tak – i beste fall kun 5 cm matter. Gammel bygningspapp er gjerne benyttet til tetting av konstruksjonene. Vinduer med enkle glass.

60-tallet

Også på 60-tallet ble det bygget i henhold til 1949-forskriftene. Maks 10 cm isolasjon i tak og vegger. Forhudningspapp og asfaltvindtettplater er benyttet til vindtetting. Vinduer med Isolerglass (U-verdi 2,5 – 3,0).

70-tallet

Nye byggeforskrifter kom i 1969. Vanlig med 15 – 20 cm isolasjonstykkelser i tak og vegger.  orhudningspapp og asfaltvindtett- eller gipsplater ble benyttet til vindtetting. Fortsatt vinduer med isolerglass (U-verdi 2,5 – 3,0).

80-tallet

Nye forskrifter både i 1985 og 1987. Vanlig med 15 cm isolasjon i vegg og 20 cm i tak.
Mot slutten av 80 tallet leveres mer moderne etasjehøye vindsperrer på rull, men fortsatt benyttes det mye forhudningspapp og plater til vindtetting. Vinduer med isolerglass (U-verdi 2,4 eller bedre).

Dagens krav

Etter dagens forskrifter ( TEK 2017 ) skal det benyttes 20 -25 cm isolasjon i vegg og 30 – 35 cm i tak. Samtidig skal det bygges med svært lite luftlekkasje – maks 1,5 luftvekslinger pr. time som minimumskrav og 0,6 som komponentkrav ( ved 50Pa trykkforskjell ). Kravet til U-verdi for vinduer er satt til 0,8 med et minimumskrav på 1,2. Kravene til luftlekkasje og U- verdi for vinduer er på passivhus nivå.

Gå til Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern