Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Mestertekk EPD Miljødeklarasjon

Produkter er registrert hos ECOProduct og gir poeng på prosjekter klassifisert av BREEAM-NOR. Miljødeklarasjon til Isola Mestertekk viser at produktet gir en klimabelastning på kun 2,88 kg CO²/m², vesentlig lavere enn andre materialer som kan benyttes på samme type takkonstruksjoner. Dette er et resultat av Isola´s mangeårige arbeid med valg av råvareleverandører og investeringer i forbedring og optimalisering av produksjon på Eidanger i Porsgrunn kommune.

Det er montert over 20 millioner m² tak med Isola Mestertekk i Norge. Miljødeklarasjon viser at dette produktet også vil være riktig valg i fremtiden, ikke minst på prosjekter som søker en miljøklassifisering. Isola Mestertekk med miljødeklarasjon godkjent av EPD-Norge vil være naturlig valg for taktekking, uansett om prosjektet søker klassifisering ihht BREEAM-NOR, Svanemerket, eller annet. Prosessen for klassifiseringen er gjennomført av Bergfald Miljørådgivere.

Hva er en EPD

EPD står for Environmental Product Declaration (Miljødeklarasjon). En EPD er et kortfattet dokument som på en standardisert og objektiv måte oppsummerer miljøprofilen til et produkt. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA). De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.
Her finner du hele miljødeklarasjonen

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern