Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Ny returordning for resirkulering av takbelegg

Som et ledd i vår bærekraftstrategi lanserer vi en ny returordning for resirkulering av våre asfalt takbelegg til bruk i veiasfalt.

Ordningen har fått navnet Isola Tak-Retur og innebærer at takentreprenører som benytter Isola takbelegg nå kan inngå avtale om retur av kapp og svinn direkte fra byggeplass.

Gjennom avtale med en tredjepart sørger Isola for videredistribusjon til resirkulering for gjenbruk i veiasfalt. Med dette reduseres CO₂-avtrykket, ettersom all bitumen fra belegg til flate tak, etter endt levetid, vil kunne gjenbrukes som ressurs i veibygging.

Avtale om Tak-Retur kan også inngås av rivningsentreprenører i forbindelse med prosjekter hvor det er krav til kildesortering og taktekningen består av gammelt asfalt takbelegg. Forutsetningen for dette er at vi og våre kunder vinner frem i konkurransen om å få levert nytt takbelegg på prosjektet.

For retur av kapp og svinn eller gammelt asfalt takbelegg tilbys enten container eller storsekk på pall, avhengig av prosjekttype, returmengde og effektiv håndtering på byggeplassen. 

Ordningen gjør at det nå blir enklere og mer effektivt å bli kvitt kapp og svinn fra byggeplassen, samtidig som krav til miljø og bærekraft blir ivaretatt på en god og trygg måte.

Kontakt Rune Børli, salgsjef flate tak, for spørsmål angående Isola Tak-retur
Prosjektansvarlige for Isola Tak-Retur: Rune Børli, salgssjef flate tak, og Trond Risberg, miljø- og dokumentasjonsansvarlig i Isola

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern