Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

På tide med en taksjekk? Vi hjelper deg i gang!

Sikker adkomst til taket med Isola stigesikring

Ulikt klima- ulike utfordringer I deler av landet har vi i år hatt en svært snøfattig vinter. I andre deler har vært svært snørikt. Dette gir taket ulike utfordringer. Store snølaster kan fort gi forskyvinger og bruddskader i takstein, så vel som belastningsskader på beslag, takrenner og nedløp. Dette gjelder spesielt i gradrenner og i forbindelse […]

Ulikt klima- ulike utfordringer

I deler av landet har vi i år hatt en svært snøfattig vinter. I andre deler har vært svært snørikt. Dette gir taket ulike utfordringer. Store snølaster kan fort gi forskyvinger og bruddskader i takstein, så vel som belastningsskader på beslag, takrenner og nedløp. Dette gjelder spesielt i gradrenner og i forbindelse med takopplett. Her må takstein som har forskjøvet seg settes på plass og skadet stein skiftes ut. Beslag, renner og nedløp som er løsnet eller skadet monteres på nytt eller erstattes med nye deler.

Powertekk Nordic grå struktur og takrenne i stål
Powertekk Nordic grå struktur og sort takrenne i stål

I kystområder og lavlandet hvor det i år har vært lite snø vil skiftende temperaturer med frost, is og nedbør, -  og periodevis svært sterk vind også gi taket mye «juling». Her vil beslag være særlig utsatt, men også takrenner og takflatene for øvrig bør sjekkes for å se at skjøter, omlegg og avslutninger er intakte.

Ulikt tak- ulike utfordringer

For tak med takstein bør det også her kontrolleres at steinen ikke har forskjøvet seg eller blåst av. For takshingel og takbelegg bør det etterses at skjøter og omlegg er hele og ligger godt klebet mot hverandre. Skader her kan fort gi kostbare lekkasjer dersom de ikke blir utbedret før det er for sent. Til mindre utbedring og reparasjon leveres det fugemasser og klebeprodukter som er spesielt beregnet for asfalt takprodukter. For større skader må det vurderes om tiden er inne for å legge om taket med ny taktekking.

Powertekk Exclusive takpanner
Powertekk Exclusive takpanner

Tak med stålplater har gjerne en svært god mekanisk innfesting. Platene vil dermed ikke være like utsatt for forskyvning eller avrivning. Her bør overflater og detaljer kontrolleres for slitasje og værpåkjenninger om kan gi korrosjonsskader. Festepunkter bør sjekkes for skader. Skruer og andre festemidler må om nødvendig skiftes ut. Til utbedring av mindre overflateskader leveres reparasjonslakk fra de ulike takleverandørene. For større skader må gjerne takplater eller tilbehør skiftes ut med tilsvarende nye.

Sørg for sikker adkomst til taket!

Trygg og sikker adkomst til taket er viktig ved sjekk av taket. For å hindre at stigen forskyver seg eller sklir av takrennen er bruk av stigesikring en enkel og fornuftig forsikring. Isola Stigesikring plasseres enkelt på takrennen og festes ved hjelp av medfølgende skruer. Les mer om hvordan du monterer Isola stigesikring her.

Sikker adkomst til taket med Isola Stigesikring
Sikker adkomst til taket med Isola Stigesikring

Lykke til med taksjekken!

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern