Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Smart dampsperre godkjent for kompakte tretak

Isola har nå fått SINTEF Teknisk Godkjenning for AirGuard Smart2 benyttet i kompakte tretak som produseres som elementer eller moduler i fabrikk.

Omfattende laboratorietester og svært gode resultater ved bruk i pilotprosjekter ligger til grunn for godkjenningen.

Miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning

«Kompakte tretak med smart dampsperre er en innovativ byggeteknisk løsning med stor interesse og aktualitet i markedet grunnet lave klimagassutslipp, kostnadseffektivitet og tradisjonell produksjon,»  forteller leder av innovasjon Jørgen Young.

Jørgen Young, leder av Innovasjon og utvikling på Isola
Jørgen Young, leder av Innovasjon og utvikling på Isola

Løsningen er utviklet i tett samarbeid med SINTEF Community. Gjennom Forsknings-programmet Klima 2050 er det foretatt tester i prosjektene Sveabakken 13, Boligblokk i Longyearbyen og ZEB Laboratoriet i Trondheim hvor henholdsvis Norgeshus, Statsbygg og NTNU/SINTEF er piloteiere.

Montering under kontrollerte forhold

Forutsetningen for godkjenningen er at dampsperren benyttes i kompakte tretak som produseres som elementer eller moduler i fabrikk, og som omfattes av SINTEF Teknisk Godkjenning med bruksområder og betingelser som beskrevet i godkjenningen.

Monteringen skal skje under kontrollerte forhold når det gjelder fukt og temperatur, samtidig som elementene eller modulene også skal være godkjente som komplette delkomponenter.

Airguard Smart2 monteres på kompakt element
Montering av AirGuard Smart2

Variabel vanndampmotstand

AirGuard Smart2 er basert på DuPonts Tyvek® materialteknologi kombinert med en aktiv polymer coating som gjør at produktet har variabel vanndampmotstand avhengig av hvilken relative fuktighet og vanndamptrykk det til enhver tid er i konstruksjonen.

I den tekniske godkjenningen for produktet inngår også blant annet kompakte flate tak, vegger med teglforblending som kan være utsatt for sommerkondens og innvendig isolerte yttervegger under terreng av mur eller betong som aktuelle bruksområder.

«Isola har som mål å utvikle effektive og bærekraftige løsninger. Gjennom godkjenningen av AirGuard Smart2 i kompakte tretak kan vi bidra til en mer rasjonell og miljøvennlig byggeprosess», avslutter Jørgen Young entusiastisk.

Byggelement kompakt tak med Airguard Smart2 monteres på byggeplass

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern