Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Smart løsning for isolering av kalde loft

«Isola Lufteprofilsystem er enkelt å tilpasse og svært raskt å montere» forteller leder for innovasjon i Isola, Jørgen Young.

Løsningen består av vinkelprofiler og Isola Tyvek Vindsperre tilpasset c/c avstand 600 mm. Vinkelprofilene har integrert tape langs to av sidene.

Profilene klebes og stiftes effektivt fast langs sidekantene av taksperrene. Deretter monteres det vindsperre mellom hvert fakk som klebes fast til den integrerte tapen på den siden av profilene som vender ut mot loftsrommet.

For loft som skal innredes

Systemet egner seg spesielt godt i forbindelse med isolering og innredning av kalde loft i eksisterende boliger. Disse er gjerne bygget med et damptett undertak eller damptett taktekking.

"Det må da etableres luftespalte mellom undertaket og isoleringen slik at taket kan ventileres. Isola Lufteprofilsystem vil i slike tilfeller sørge for en effektiv ventilering og samtidig gi en god og energieffektiv vindtetting", forteller Young videre.

Systemet kan også benyttes til tak som har større eller ulik avstand mellom taksperrene. Det benyttes da Isola Tyvek Vindsperre av større format som tilpasses den aktuelle sperreavstanden.

Ved større sperreavstander anbefales det å montere en luftespalteprofil midt i fakket slik at denne sørger for at luftespalten ikke presses sammen når det dyttes isolasjon mellom taksperrene.

Patentert og teknisk godkjent løsing

"Isola lufteprofilsystem er patentert og testet av Sintef Byggforsk. Kravene til tetthet og aldringsegenskaper tilfredstilles med god margin", avslutter Young.

 

Se hvor enkelt det er å montere systemet:

Har du tekniske spørsmål om Isola Lufteprofilsystem?
Kontakt Teknisk svartjeneste på +47 35 57 57 00

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern