Bygg bedre, enklere

En byggeblogg fra Isola

Undertak – test av gjennomtramp

At test av gjennomtrampsmotstand utføres etter en svensk prøvemetode er kanskje ikke er så overraskende, – suksesshistorien til Sveriges stolthet, Volvo har vært tuftet på sikkerhet helt siden de introduserte trepunkts bilbelter i 1959.

Også når det gjelder undertak og arbeidssikkerhet har svenskene en lang tradisjon. Testing og krav til gjennomtrampmotstand har vært obligatorisk siden de første forenklede undertak ble introdusert på det svenske markedet.

Prøvemetoden som også benyttes av SINTEF er i sin tid utviklet av Statens Provningsanstalt (nå RISE - Recearch institutes of Sweden) og har betegnelsen SP 0487. Motstand  mot gjennomtramp måles i enheten kN (kilo newton).

Praktisk og realistisk tilnærming

I henhold til prøvemetoden bygges det en ramme med to parallelle «taksperrer». For god sikker-hetsmargin er c/c – avstanden mellom de to «sperrene» 1,2 m, – det dobbelte av hva som er vanlig byggeskikk i Norge.

Undertaket spennes over de to «sperrene» og festes til disse i henhold til leverandørens monteringsanvisning. Deretter skrus sløyfer og lekter på plass.

Videoen viser hvordan Tyvek Pro Safe Undertak testes for gjennomtrampmotstand i et hjørnefelt.

For å teste styrke mot gjennomtramp benyttes et stempel med en fot på 10 x10 cm som presses ned i undertaket –  til det revner. Det gjennomføres flere tester både i midtbane og i hjørnefelt.

Solide sikkerhetsmarginer

For at duken skal bli godkjent som gjennomtrampsikker, må gjennomsnittsverdiene av to tester innenfor hvert felt være over 2,2 kN (kilo newton), – noe som tilsvarer 220 kg statisk belastning.

I forbindelse med fallulykker fordeles gjerne belastningen over et større område enn 10 x 10 cm, og det er få om ingen håndverkere som veier opp mot 220 kg, så sikkerhetsmarginene er veldig gode. Og de bør de selvsagt være, – når vi snakker om arbeidssikkerhet, liv og helse.

Les også

Bygg bedre, enklere

Følg oss på:
Informasjonskapsler og personvern