Smart dampsperre godkjent for kompakte tretak

Isola har nå fått SINTEF Teknisk Godkjenning for AirGuard Smart2 benyttet i kompakte tretak som produseres som elementer eller moduler i fabrikk. Omfattende laboratorietester og svært gode resultater ved bruk i pilotprosjekter ligger til grunn…